Vlytige Hande

Pleks van boeke vol te skryf oor ons mense en hul talente (en glo ons, ons kan!), gaan ons net die kontakpersone vir die verskillende kommittees, kommissies, groepe en bendes hier lys. Kom ontmoet hulle self, hulle het baie om te deel!

 

Barmhartigheid en Gebedsbediening:
Helena Roberts
Tel:  041 364 0736
Selfoon:  072 915 4728
Basaar, Hospitaalbesoek en Vrouediens: 
Anna Rossouw
Tel: 041 371 2327
Selfoon: 082 378 9078
Diensverhoudinge
Tertius Kriek
Selfoon: 084 572 1043
Eredienskommissie en Finalejaar Katkisasie
Neels Roelofse
Selfoon: 073 299 1606
Finansies:
Bennie Black
Selfoon: 082 782 4467
Jeug
Anso van der Merwe
Selfoon: 0826557602
Kerkraad: 
Hoofouderling: 
Tertius Kriek
Selfoon: 084 572 1043
Hoofdiaken:
Hermanus van der Merwe
Selfoon: 082 445 8713
Kinderkerk
Mariëtte Terreblanche
Selfoon 082 613 3294
Koster
Martin Bester
Huisnommer 041 360 3458
Selfoon 076 043 1696
Orrelis: 
Ciska Range (Vanaf 1 September)
Sendingkommissie:
Attie Knoetze
Selfoon: 084 450 4511
Skriba:
Adri van der Merwe
Kantoornommer:  041 360 5533
Sonskynklub: 
Anita Vermeulen
Selfoon: 082 065 5140